Novodobé zahájení činosti v roce 1992 jako fyzická osoba - obchod a zámečnictví.

 

Zatim jediné tiskopisy - obálky z dob před dobou komunismu.

 

 

Krám dědy za první republiky v Čížkově u Blovic .

 

Příjemné překvapení - tátův výuční list z protektorátu za 2 sv. války a to na obchod železářský.

 

 

Fotografie z období prodeje značky  Snap-on

přelom tisíciletí

 

Sponzorská spolupráce

 

Některé z našich divnotvarových prodejních aut